بررسی موانع و چالش های توسعۀ شنا در ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-12

سید محمد حسین رضوی؛ منصور فیروزی؛ فرزام فرزان


اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 1-14

سید نصرالله سجادی؛ حمیدرضا صفری؛ وحید ساعت چیان؛ سید مهدی رسولی


بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1-9

سیروس احمدی؛ مسعود نادریان؛ سعید کارگر


ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان‌شرقی...

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 1-13

مرتضی رضائی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محرم جبارزاده


تاثیررقابت طلبی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

دوره 5، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 1-9

میثم آبیاری برایی؛ سید احمد نژادسجادی؛ اسماعیل شریفیان


تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیکSWOT

دوره 6، شماره 12، آذر 1395، صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.5659.1586

رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


بررسی آمادگی استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.10518.1866

محسن وحدانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست


طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 1-11

10.22084/smms.2018.14464.2090

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی


آینده‌پژوهی ورزش دانش‌آموزی با رویکرد تحلیل ساختاری

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 1-20

10.22084/smms.2021.23170.2744

طلعت صالحی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی


تاثیر رسانه‌های جمعی در توسعه ی آگاهی از حقوق ورزش حیطه ی مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 1-15

10.22084/smms.2020.19022.2382

ادریس قادرپور؛ محمد حسین میرسلیمانی؛ مسعود نادریان


ارائه مدل توانمندسازهای تفکر استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 1-9

10.22084/smms.2021.22007.2640

سعید نصرالهی؛ مظفر یکتایار؛ کورش ویسی؛ مژگان خدامرادپور


راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 31-44

دکتر رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 11-19

سیده عذرا میر کاظمی؛ محمد کشتی دار؛ زکیه حیدری


طراحی و ساخت ابزار سنجش اثربخشی کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارزش های رقابتی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 11-27

10.22084/smms.2016.1608

فرشته کتبی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد حسین رضوی؛ نصرالله سجادی


بررسی دیدگاه متخصصین و مدیران ورزش از کارکردها، جایگاه و اهمیت ورزش با رویکرد توسعه ورزش

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 11-21

10.22084/smms.2021.22478.2676

محمد جعفری نسب؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ جواد فسنقری