اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1839
تعداد پذیرش 141

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 202
تعداد مشاهده مقاله 504990
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 369824
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 318 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 102 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 8 %