اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2239
تعداد پذیرش 209

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 275
تعداد مشاهده مقاله 590887
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 409639
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 411 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 98 روز
درصد پذیرش 9 %