اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2036
تعداد پذیرش 186

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 252
تعداد مشاهده مقاله 531504
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 385498
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 316 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 100 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 9 %