اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1481
تعداد پذیرش 99

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 147
تعداد مشاهده مقاله 458738
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 336823
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 346 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 111 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 108 روز
درصد پذیرش 7 %