اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2271
تعداد پذیرش 207

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 279
تعداد مشاهده مقاله 599305
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 416891
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 414 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 98 روز
درصد پذیرش 9 %