اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 678
تعداد پذیرش 49

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 58
تعداد مشاهده مقاله 41538
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31858
آمار میانگین زمان داوری
زمان داوری 20 روز
زمان پذیرش 279 روز
زمان عدم پذیرش 88 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 7.75 %