اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1786
تعداد پذیرش 128

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 187
تعداد مشاهده مقاله 498537
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 364297
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 313 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 103 روز
درصد پذیرش 7 %