اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1622
تعداد پذیرش 102

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 161
تعداد مشاهده مقاله 474303
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 347952
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 337 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 6 %