اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1575
تعداد پذیرش 104

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 162
تعداد مشاهده مقاله 466541
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 343628
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 336 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 107 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 7 %