درباره نشریه

نشریه علمی - پژوهشی ، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی از استادان ، پژوهشگران ومتخصصان رشته های مختلف ورزشی دعوت می کند تا مقالات  خود را در زمینه ی پژوهشی صرفاً مدیریت ورزشی برای درج در نشریه ارسال دارند .