اهداف و چشم انداز

 

اهداف:

نشریه "پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی" به صورت دو فصلنامه با امتیاز علمی - پژوهشی و به زبان فارسی منتشر می گردد. هدف نشریه کمک به توسعه علوم مدیریت ورزشی و ارتقاء دانش تخصصی با تأکید بر یافته های علمی - پژوهشی و دستاوردهای پژوهشی صاحبان اندیشه می باشد.

  • انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش
  •  انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم ورزشی
  • ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی
  • کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش در کشور
  • تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
  • کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی
  • تلاش برای ورود به و عضویت درپایگاههای اطلاعاتی بین‌المللی
  • ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی
  • ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در حیطه تخصصی نشریه در بین دانشجویان، معلمان و اساتید