اطلاعیه

پژوهشگران گرامی به علت شرایط دورکاری از روز شنبه مورخ 1399/9/01 لغایت 1399/9/14 در صورت لزوم پیگیری مقاله، از ساعت 10 الی 12 صبح  با شماره    09398177087   تماس حاصل فرمایید.

  

ازاین که نشریه علمی  " پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی" را برای انتشار ایده های نوین علمی و پژوهشی خود انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. 


 

 توالی انتشار    دو فصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1398)   ب
 شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  
Q2
 ضریب تاثیر 1396(Impact Factor)    0.300
نوع داوری    دوسو ناشناس
زبان نشریه    فارسی(چکیده: انگلیسی)
 نوع انتشار    چاپی و الکترونیکی
 هزینه بررسی و انتشار(جدید)  

 دارد


دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است   
 این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند   

شماره جاری: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399 

12. پارادایم جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

10.22084/smms.2020.21915.2627

سجاد سروش؛ سید نصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی