ازاین که نشریه علمی  " پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی" را برای انتشار ایده های نوین علمی و پژوهشی خود انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. 


 

 نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی بنا به نامه شماره 44/310/ص مورخ 1399/7/01 همکاری خود را با انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران جهت تعاملات دوسویه و استفاده از ظرفیت‌های انجمن آغاز کرده است.

دریافت فایل تفاهم نامه 

 

توالی انتشار    دو فصلنامه
رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1399)   ب
 ضریب تاثیر 1397(Impact Factor)جدید   0.310
نوع داوری    دوسو ناشناس
زبان نشریه    فارسی(چکیده: انگلیسی)
 نوع انتشار    چاپی و الکترونیکی
 هزینه بررسی و انتشار
 

 دارد


دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است   
 این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند   

شماره جاری: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400 

9. تحلیل کیفی عوامل بازدارنده مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران

10.22084/smms.2020.21851.2628

حسین رجبی نوش آبادی؛ محسن بیرانوند؛ سید نصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی


13. تدوین سند توسعه استراتژیک فوتبال ساحلی ایران

10.22084/smms.2020.22912.2712

حمیدرضا زارعی؛ سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ غلامرضا جباری