به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه از تاریخ 98/5/1 مبالغ 500,000 ریال جهت داوری و 3,000,000 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان محترم مقالات دریافت خواهد شد. 


 

- نوع اعتبار   
علمی - پژوهشی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- توالی انتشار    دو فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم    B(70)
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  
Q2
- ضریب تاثیر 1396(Impact Factor)
   0.300
- نوع داوری    دوسو ناشناس
- زبان نشریه    فارسی(چکیده: انگلیسی)
- نوع انتشار    چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی    رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار  

 دارد

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398 

7. مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه

صفحه 81-93

ناصر بای؛ امیرحسین منظمی؛ اکرم اصفهانی‌نیا؛ زهرا حاجی انزهایی؛ امیر قنبرپور نصرتی


12. تحلیل محیطی و راهبردی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان همدان

صفحه 163-176

اسفندیار خسروی زاده؛ جمال لطیفی؛ عزت اله شاهمنصوری