اطــــــلاعیـــــه

پژوهشگران گرامی در هنگام ثبت مقاله جهت انجام امور داوری، نسبت به دانلود و تکمیل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع نویسندگان،  و بارگذاری در سامانه نشریه  اقدام فرمایید.

* فرم تعهدنامه                                                  *فرم تعارض منافع نویسندگان 


  به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند براساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه از تاریخ 98/5/1 مبالغ 500,000 ریال جهت داوری و 3,000,000 ریال  جهت مراحل ویراستاری و چاپ از نویسندگان محترم مقالات دریافت خواهد شد. 


 

- نوع اعتبار   
علمی - پژوهشی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- توالی انتشار    دو فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم    B(70)
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  
Q1
- ضریب تاثیر 1395(Impact Factor)
   0.355
- نوع داوری    دوسو ناشناس
- زبان نشریه    فارسی(چکیده: انگلیسی)
- نوع انتشار    چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی    رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار  

 دارد

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397 

مقاله پژوهشی

1. طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

صفحه 1-11

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی


2. تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

صفحه 13-28

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


5. شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 55-66

محمد ویسی؛ زهرا علیپور درویشی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت


10. طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

صفحه 123-136

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری