تماس با ما

   آدرس پستی : همدان ، چهاراه پژوهش ، دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی دانشگاه - دفتر نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 

کد پستی : 6517838695

تلفن : 38381192-081

پاسخ گویی شنبه تا چهارشنبه از ساعت[ 10 الی 12]

ایمیل : journal.smms@basu.ac.ir

 


CAPTCHA Image