موضوعات = مدیریت ورزشی
تعداد مقالات: 87
1. ارزشگذاری اقتصادی مشارکت در ورزش و تعیین میزان تمایل افراد به پرداخت هزینه (تقاضا برای ورزش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مازیار کلاشی؛ جواد کریمی؛ حسین عیدی


2. .نقش هوش هیجانی و سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی‌گیران نخبه ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مجید سلیمانی؛ رضا صابونچی؛ غلامرضا خاکساری


3. چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی


4. تأثیر رفتارهای مربیگری بر انسجام و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

لورا چپری؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان


5. تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

میر حسن سید عامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی


6. اثر ابعاد جو استادیوم ورزشی بر نیت های رفتاری تماشاگران فوتبال با میانجیگری رضایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ حشمت الله دریانورد؛ وحید دلشب


7. اثر مؤلفه های کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سارا کاظمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


8. مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

ناصر بای؛ امیرحسین منظمی؛ اکرم اصفهانی‌نیا؛ زهرا حاجی انزهایی؛ امیر قنبرپور نصرتی


9. طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مهرداد محرم زاده؛ محسن وحدانی


10. تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی بر خلاقیت فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

علی زارعی؛ پرویز محمدی؛ فرشاد تجاری؛ سید حمید سجادی هزاوه


11. بررسی اثر ظرفیت جذب بالقوه ، ظرفیت جذب تحقق یافته و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

میر حسن سید عامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی


12. تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-28

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


14. طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-11

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی


15. طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-136

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری


16. تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-79

محمد علی جهاندیده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی


17. تأثیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-54

مصطفی ثانی؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی


18. شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-66

محمد ویسی؛ زهرا علیپور درویشی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت


19. اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد رضا برومند؛ فاطمه احمدی


20. بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

انوشیروان آریامنش؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری


21. ارزیابی و خوشه بندی فدراسیون های وزشی ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وب سایت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-122

سید حسن موسوی؛ اردلان فیلی؛ عباس ثابت


22. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-28

نایب علی رحمتی اصل؛ بهرام یوسفی؛ دکتر شیرین زردشتیان؛ سعید صادقی یروجردی


23. تدوین برنامة راهبردی توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-60

محسن عصاره دزفولی؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی


24. نقش وابستگی و وفاداری هواداران به تیم در قصد خرید محصولات حامی‌مالی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

سردار محمدی؛ مجتبی قاسمی سیانی