موضوعات = مدیریت ورزشی
مدل ساختاری-تفسیری عوامل مؤثر بر موفقیت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22084/smms.2021.22762.2703

زهرا صادقی آرانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ نفیسه احمدزاده


تأثیر مسئولیت اجتماعی ورزشکار بر هویت طرفداران با نقش میانجی شهرت ورزشکار، درگیری طرفداران و تصویر برند ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22084/smms.2021.25004.2943

آزیتا رضایی؛ دکتر سعید صادقی بروجردی؛ عابد محمودیان


تبیین اثر رهبری آینده نگر بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش میانجی گری تسهیم دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.22752.2702

عزت الله جمشیدی؛ همایون عباسی؛ میر حسن سید عامری


طراحی الگوی مطلوب مدیریت استعداد در رشته تنیس روی میز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.23000.2723

افشین نوروزی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


تبیین و اعتبار سنجی الگو اثر بخشی مدیریت اماکن قدیمی ورزشی در کلان شهرهای منتخب کشور با رویکرد تحقیق آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.23477.2780

محمد حسین حسینی؛ علی محمد امیرتاش؛ محمد پورکیانی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی


ارائه الگوی توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (رویکرد نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22084/smms.2021.25164.2958

مهران احدی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


تبیین مدل ارتباطی سبک های مدیریت تعارض با رضایتمندی و موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/smms.2022.24982.2941

سعید سلگی؛ فریده اشرف گنجویی؛ جاسم منوچهری؛ علی زارعی


تحلیل تماتیک شاخص‌های توسعه ورزش‌های آبی در جذب گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: دریاچه مرزی زریبار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/smms.2022.24859.2925

دکتر سعید صادقی بروجردی؛ حسین منصوری؛ سحر اسدی


طراحی مدل کیفی عوامل موثر بر نهادینه سازی اوقات فراغت ورزشی در شیوه زندگی جوانان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/smms.2022.24796.2918

امیرحسین سپهریان؛ محمد کشتی دار؛ مجید زحمتی


مطالعه کیفی راهبردها و پیامدهای توسعه اقتصاد ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/smms.2022.23914.2825

مسعود محمدی عسکرآبادی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی


تاثیر عوامل مدیریتی و محیطی بر عملکرد بازاریابی لیگ برتر والیبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22084/smms.2022.24270.2865

فرهاد Farhad؛ میر حسن عامری؛ سیدمحمد کاشف


طراحی مدل آموزش مجازی در ورزش ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22084/smms.2022.25405.2977

المیرا زمزم؛ لیلا سادات جمشیدیان؛ احمد ترک فر؛ مهرزاد مقدسی


پیشامدها و پیامدهای توسعه سواد حرکتی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22084/smms.2022.25498.2990

عباس صادق پور؛ مهرداد محرم زاده؛ مسعود ایمان زاده؛ نسرین عزیزیان کهن


شناسایی و رتبه بندی عوامل و اجزای فرهنگ ایرانی_اسلامی در باشگاه های ورزشی بانوان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22084/smms.2022.24339.2870

زینب نفر؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر


شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه دیپلماسی فرهنگی در ورزش قهرمانی ایران با استفاده آینده‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22084/smms.2022.25171.2959

ابراهیم کریمی؛ اکرم اصفهانی نیا؛ مجتبی احمدی؛ ناصر بای


ارائه مدل پیش نیازهای استقرار فرآیند مدیریت استعداد در فوتبال استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22084/smms.2022.25578.2996

سجاد مهدی پور؛ امیر ندری؛ محمد سجادیان


طراحی مدل درآمدزایی بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22084/smms.2022.25968.3031

رقیه آقایی؛ سعید صادقی بروجردی؛ آناهیتا ملک محمدی


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بومی‌سازی باشگاه‌داری والیبال بانوان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22084/smms.2022.26077.3048

زهرا هوشیار؛ حمید جنانی؛ محمدرحیم نجف زاده؛ جعفر برقی مقدم


سناریونویسی کسب و کار ورزش‌های الکترونیک در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22084/smms.2022.26128.3053

رقیه سرلاب؛ خیام اکبری اصل هاسونی


طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22084/smms.2022.25864.3025

حسین طیبی فالحی؛ رضا شجیع؛ شهرام علم؛ ناهید شتاب بوشهری


شناسایی عوامل نهادی موثر بر توسعه صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22084/smms.2023.24911.2940

سپیده نورمحمد؛ مصطفی افشاری؛ زهرا پیمان


طراحی مدل نهادینه‌سازی فعالیت ورزشی در اوقات فراغت ایران و تبیین آینده آن با رویکرد سناریونویسی در افق ۱۴۲۰

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22084/smms.2023.25470.2986

سینا فلاحتی؛ مینا حکاک زاده؛ محمد پوررنجبر


تحلیل نقش سواد رسانه‌ای و رفتار اطلاع‌یابی در توسعه تعهد اخلاقی ورزشکاران حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22084/smms.2023.26206.3061

روح الله اسماعیل زاده؛ مسعود نادریان جهرمی؛ آتوسا قاسمی نژاد دهکردی؛ لنا مطلبی


تحلیل راهبردهای توسعه ارتباطات سازمانی مدیران وزارت ورزش و جوانان به‌منظور بهبود عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22084/smms.2023.27128.3163

محمود شاه کرمی؛ مجید سلیمانی؛ غلامرضا خاکساری؛ عادل افکار


تدوین مدل تجاری سازی و بازاریابی خدمات باشگاه های ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22084/smms.2023.26416.3089

مسلم امیریان؛ سید جلیل میر یوسفی؛ مینا حکاک زاده