موضوعات = مدیریت ورزشی
تعداد مقالات: 86
1. سیاستگذاری ورزشی در ایران با تاکید بر مرجعیت های چندگانه تصمیم گیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

جواد گیاه شناس بن بازاری؛ احمد ساعی؛ صادق زیباکلام؛ حمید رضا ملک محمدی


2. ورزش و همگرایی ملی ( مطالعه رفتار هواداران باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

فاطمه گلابی؛ مهدی حمیدی شفیق


3. تدوین استراتژی‌های توسعة فوتسال استان سلیمانیه عراق با استفاده از مدل SWOT و QSPM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

شمس الدین رضایی رضایی؛ امیر حسین منظمی؛ هیرش خالد امین


4. چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی


5. بررسی اثر ظرفیت جذب بالقوه ، ظرفیت جذب تحقق یافته و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

میر حسن سید عامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی


6. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

سیما لیموچی؛ بتول مشرف جوادی؛ علی محمد صفانیا؛ فریبا محمدی


7. نقش هویت تیمی در قصد حضور تماشاگران فوتبال با میانجی گری محدودیت های حضور (مطالعه موردی: باشگاه استقلال تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ محمد ناروئی؛ آکو ابراهیم فقی محمود


8. اثر مؤلفه های کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سارا کاظمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


9. ساخت و اعتبار یابی ابزار ارزیابی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

نفیسه کاظمی راد؛ پریوش نوربخش؛ حسین سپاسی


10. ساخت و اعتبار یابی ابزار اندازه گیری مدیریت شطرنجی در سازمان‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

نینا همتی زاده؛ حسین سپاسی؛ پریوش نوربخش؛ مهوش نوربخش


12. طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-11

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی


13. بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

انوشیروان آریامنش؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری


14. شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-66

محمد ویسی؛ زهرا علیپور درویشی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت


15. طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-136

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری


16. ارزیابی و خوشه بندی فدراسیون های وزشی ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وب سایت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-122

سید حسن موسوی؛ اردلان فیلی؛ عباس ثابت


17. تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-79

محمد علی جهاندیده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی


18. تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-28

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


19. اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد رضا برومند؛ فاطمه احمدی


20. تأثیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-54

مصطفی ثانی؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی


21. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-28

نایب علی رحمتی اصل؛ بهرام یوسفی؛ دکتر شیرین زردشتیان؛ سعید صادقی یروجردی


22. تأثیر سبک های تفکر بر خلاقیت دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه های استان فارس

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-91

طیبه ولی پور طیبی؛ لیلا جمشیدیان


25. تدوین برنامة راهبردی توسعه ورزش همگانی در شرکت ملی نفت ایران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-60

محسن عصاره دزفولی؛ شهرام علم؛ مهدی ضرغامی