دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

اثربخشی مشاهدۀ تیزر تبلیغاتی بر شاخص ترجیح امواج مغزی نسبت به تمایل برای خرید محصولات ورزشی

صفحه 1-12

10.22084/smms.2021.23414.2773

نسیم ایروانی نژاد؛ سید نصراله سجادی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ مهرزاد حمیدی


اقتصاد اشتراکی در کسب و کار های ورزشی

صفحه 13-28

10.22084/smms.2021.23696.2804

زهرا شاکرمی؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ ابوالفضل خسروی؛ علی صابری


شناسایی مولفه‌های توسعه هویت قومی ایرانیان با تاکید بر امر ورزش

صفحه 91-99

10.22084/smms.2021.23402.2768

عباس اسدی؛ ابراهیم خوشنام؛ محمد صادق افروزه؛ یونس محمدزاده؛ حسین‌علی دست بر حق


مدل توسعه ورزش، مبتنی بر تفکر استراتژیک و مدیریت تصویرپردازی مدیران

صفحه 101-119

10.22084/smms.2021.16437.2778

بهناز مصلحی فرد؛ جعفر برقی مقدم؛ محمدرحیم نجف زاده؛ حمید جنانی


بررسی اثر پیامدهای ناشی از شیوع کووید-19 بر صنعت ورزش

صفحه 145-158

10.22084/smms.2021.23971.2832

مهدی احمدی؛ اکرم اصفهانی نیا؛ محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی


ارائه الگوی ارتباطی عوامل مؤثر بر توسعة حکمرانی داده محور در ورزش ایران

صفحه 159-172

10.22084/smms.2022.23571.2788

مجتبی کرمی تیره شبانکاره؛ احمد ترک فر؛ سید محمد علی میرحسینی؛ لیلا جمشیدیان


تدوین مدل توسعه ورزش سالمندی ایران

صفحه 173-188

10.22084/smms.2022.25621.2999

مهتاب خان محمدی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان؛ سید محمد حسین رضوی