موضوعات = رفتار سازمانی
تعداد مقالات: 14
1. اثر مؤلفه های کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سارا کاظمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


2. طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-136

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری


3. تأثیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-54

مصطفی ثانی؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی


4. مهارت‌های بنیادی ارتباط و سبک‌های مدیریت تعارض سازمانی: مطالعه کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه‌های شهر تهران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-41

امید قهرمانی؛ احمد فلاحی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


5. طراحی مدل معادلات ساختاری هوش هیجانی و هیجانات کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 57-71

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ شکوفه کریمی


6. رابطه سبک رهبری و منابع قدرت مربیان با رضایتمندی بازیکنان والیبال

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-10

سردار محمدی؛ مسعود دولتی


7. طراحی و ساخت ابزار سنجش اثربخشی کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارزش های رقابتی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-27

فرشته کتبی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد حسین رضوی؛ نصرالله سجادی


8. ارتباط بین اخلاق کاری، تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-72

رضا اندام؛ امیر منتظری؛ آسیه ابویسانی


10. تاثیررقابت طلبی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-9

میثم آبیاری برایی؛ سید احمد نژادسجادی؛ اسماعیل شریفیان


12. بررسی نقش چابکی سازمانی در آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 15-28

احمد محمودی؛ غلامعلی کارگر؛ محمدحسن متقی شهری؛ ایوب اسلامی


13. نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-79

غلارضا شعبانی بهار؛ مرتضی نیکوفر؛ نصراله عرفانی؛ مهرزاد حمیدی


14. بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-95

سیدجعفر موسوی؛ علی محمد صفانیا؛ سمیه شیروانی