موضوعات = رفتار سازمانی
طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 123-136

10.22084/smms.2019.14408.2086

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری


طراحی مدل معادلات ساختاری هوش هیجانی و هیجانات کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 6، شماره 12، آذر 1395، صفحه 57-71

10.22084/smms.2017.11084.1908

مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ اعظم سلطانی بناوندی؛ شکوفه کریمی


طراحی و ساخت ابزار سنجش اثربخشی کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ارزش های رقابتی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 11-27

10.22084/smms.2016.1608

فرشته کتبی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد حسین رضوی؛ نصرالله سجادی


تاثیررقابت طلبی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

دوره 5، شماره 9، فروردین 1394، صفحه 1-9

میثم آبیاری برایی؛ سید احمد نژادسجادی؛ اسماعیل شریفیان


بررسی نقش چابکی سازمانی در آمادگی برای تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 15-28

احمد محمودی؛ غلامعلی کارگر؛ محمدحسن متقی شهری؛ ایوب اسلامی


نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 67-79

غلارضا شعبانی بهار؛ مرتضی نیکوفر؛ نصراله عرفانی؛ مهرزاد حمیدی


بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 81-95

سیدجعفر موسوی؛ علی محمد صفانیا؛ سمیه شیروانی