دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، شهریور 1392 

مقاله پژوهشی

اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو

صفحه 1-14

سید نصرالله سجادی؛ حمیدرضا صفری؛ وحید ساعت چیان؛ سید مهدی رسولی


طراحی و تدوین معیارهای انتخاب مربیان تیم‌های ملی شطرنج

صفحه 29-44

حسن اسدی؛ محمد نقی ابراهیم زاده؛ مهرزاد حمیدی؛ زهرا سعید آذری


تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران

صفحه 73-90

وحید نظری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ مجتبی رئیسی


تاثیر 8 هفته حرکات اصلاحی بر لوردوزکمری دانش آموزان دختر

صفحه 101-108

غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی؛ وازگن میناسیان؛ فاطمه ولایتی