موضوعات = رسانه
طراحی الگوی جریان‌سازی رسانه‌های اجتماعی در حوزه ورزش با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 24، اسفند 1401، صفحه 49-64

10.22084/smms.2023.25466.2985

انسیه حاجی انزهایی؛ سارا کشکر؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی باقری


تحلیل محیطی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 79-91

10.22084/smms.2018.15606.2155

مصطفی مقدس؛ فرزام فرزان؛ حمید قاسمی


بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 13-23

محمود گودرزی؛ حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


بررسی و تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 81-92

ابراهیم شکرانی؛ سید مهدی آقاپور


تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‌ها و رشته‌های ورزشی بانوان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 45-54

سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی