موضوعات = رسانه
تعداد مقالات: 7
1. طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش کیفیت وب‌سایت‌های خبری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

10.22084/smms.2021.24169.2850

لیلا مصلحی؛ مهدی سلیمی


2. بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

10.22084/smms.2019.18226.2315

انوشیروان آریامنش؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری


3. ارزیابی و خوشه بندی فدراسیون های وزشی ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وب سایت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-122

10.22084/smms.2019.18233.2316

سید حسن موسوی؛ اردلان فیلی؛ عباس ثابت


4. تحلیل محیطی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-91

10.22084/smms.2018.15606.2155

مصطفی مقدس؛ فرزام فرزان؛ حمید قاسمی


5. بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-23

محمود گودرزی؛ حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


6. بررسی و تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-92

ابراهیم شکرانی؛ سید مهدی آقاپور


7. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‌ها و رشته‌های ورزشی بانوان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-54

سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی