نویسنده = علی زارعی
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی


2. رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-30

فریده اسدی؛ سیدامیراحمد مظفری؛ علی زارعی