نویسنده = علی زارعی
تبیین و اعتبار سنجی الگو اثر بخشی مدیریت اماکن قدیمی ورزشی در کلان شهرهای منتخب کشور با رویکرد تحقیق آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.23477.2780

محمد حسین حسینی؛ علی محمد امیرتاش؛ محمد پورکیانی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی


تبیین مدل ارتباطی سبک های مدیریت تعارض با رضایتمندی و موفقیت ورزشکاران تیم های ملی ناشنوایان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/smms.2022.24982.2941

سعید سلگی؛ فریده اشرف گنجویی؛ جاسم منوچهری؛ علی زارعی


آینده‌پژوهی ورزش دانش‌آموزی با رویکرد تحلیل ساختاری

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 1-20

10.22084/smms.2021.23170.2744

طلعت صالحی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی


تدوین الگوی مفهومی تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های ورزشی ایران براساس نظریه داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 19-33

10.22084/smms.2021.21383.2554

زهره کریمی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ رضا نیک بخش


تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه بیمه در ورزش کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 49-63

10.22084/smms.2021.22469.2673

رضا آریایار؛ سید حمید سجادی هژاوه؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 17-33

10.22084/smms.2019.19897.2435

علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی


تأثیر مدل ذهنی بر نوآوری باز در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران با نقش میانجی مدیریت استعداد

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 155-167

10.22084/smms.2020.21868.2620

الهام سعیدی؛ مهدی کهندل؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری