چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشـی، واحـد چالـوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف این پژوهش چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ­ای فوتبال ایران با رویکرد گراندد تئوری بود. این تحقیق به لحاظ روش ­شناسی از نوع کیفی و از نظریه زمینه‌ای استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را صاحب‌نظران (18 نفر) و نمونه آماری با روش نمونه گیری نظری و به‌صورت هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری داده­ ها از روش مصاحبه نیمه ­ساختار یافته استفاده شد. داده‌های حاصل طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و از طریق نرم ­افزار مکس کیودا 12 تحلیل شد. تحلیل داده ­ها نشان داد که شرایط علّی شامل (برنامه ­ریزی، سازماندهی، داوری و مربی گری و باشگاه ­ها)، شرایط زمینه­ ای (فناوری اطلاعات، نقل و انتقالات، امنیت و حراست و سلامت لیگ)، عوامل مداخله ­ای  روابط عمومی و فرهنگی)، راهبردها (فنی و توسعه، تجارت و بازاریابی ورزشی، مالی و پشتیبانی) و سرانجام پیامدها (رضایت مشتریان، بهبود وضعیت اقتصادی و رونق صنعت فوتبال، اجرای مسابقات حرفه ­ای، افزایش بهره ­وری منابع انسانی، پر کردن اوقات فراغت و بهبود عملکرد باشگاه ­ها) شناسایی و با یکدیگر مرتبط شده‌اند. در پایان نیز پارادایم و الگوی نظری کیفیت عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال شکل گرفت. در نتیجه می‌توان گفت عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال در ایران با توجه به محدودیت‌های پیش روی آن که تحت تأثیر شرایط گوناگون ایجاد شده است، تا رسیدن به وضعیت مطلوب و مورد انتظار فاصله دارد. بنابراین بکارگیری برخی راهبردها (فنی و توسعه، تجارت و بازاریابی ورزشی و...) می‌تواند پیامدهای مطلوبی را برای سازمان لیگ به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


 • ابن الرسول، اصغر (1383). توسعه سیستم کارت امتیاز متوازن، تست و پیاده سازی در سیستم مدیریت تحقیقاتی، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
 • آرمسترانگ، مایکل (1385). مدیریت عملکرد راهبردی کلیدی و راهنمای عملی، ترجمه‌ی دکتر سعید صفری، امیر وهابیان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • اسکندری دستگیری، سیمین؛ امیرتاش، علی محمد؛ صفانیا، علی محمد (1396). ارزیابی عملکرد منتخبی از فدراسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، رویکرد سیستمی‌های فازی، نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 5: 23-36.
 • اکبری یزدی، حسین؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصرالله؛ خبیری، محمد (1393). «بررسی و تحلیل کیفیت خدمات در لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای مدل سروکوال»، مطالعات مدیریت ورزشی، 25: 15-38.
 • الهی، علیرضا؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد (1385). «بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ژاپن»، نشریه حرکت، 27 : 55- 71.
 • حاجی انزهایی، زهرا (1385). بررسی ساختار سازمانی و عملکرد فدراسیون هندبال جمهوری ‌اسلامی ایران و مقایسه آن با فدراسیون هندبال آلمان و ارائه الگوی بهینه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.
 • حاجی جباری، علیرضا؛ سرآبادانی، مهدی (1386). راهنمای عملکرد دستگاه های اجرایی. چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • حسینی کشتان، میثاق (1393). طراحی مدل ارزیابی عملکرد باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران، رساله دکتری، دانشگاه گیلان.
 • حنفی‌زاده، پیام؛ حنفی‌زاده، محمدرضا؛ هدایتی‌پور، سیده ریحانه (1387). «طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران»، فصل‌نامه پژوهش و برنامه‌ریزی درآموزش عالی، 2: 103-137.
 • دهقان قهفرخی، امین (1393). طراحی نظام ارزیابی عملکرد فدارسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از رویکرد سیستمی، رساله‌ی دکتری، دانشگاه تهران.
 • رحیمی، غفور (1385). «ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان»، ماهنامه تدبیر، 17 (173): 41-45.
 • سعیدی مهرآباد، محمد؛ احسانی، رحیم (1385). «طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد یکپارچه برای مراکز تحقیقاتی، دانشگاه علم و صنعت ایران»، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 17 (6): 49-58.
 • سلطانی، مصطفی؛ کارگر، غلامعلی؛ کشگر، سارا؛ غفوری، فرزاد (1398). «طراحی الگوی درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 1 (پیاپی 17): 54-42.
 • سلیمانی دامنه، جهانگیر؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سیدنصرالله (1393). «ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و DEA»، مطالعات مدیریت ورزشی، 2: 105-126.
 • شفیعی، شهرام؛ کهندل، مهدی؛ منتظرعلیه، مهدی؛ رادی‌نیا، غلام‌رضا (1393). «شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد باشگاه­­های ورزشی»، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 1: 83 - 98.
 • عیدی، حسین؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ یوسفی، بهرام؛ ملک اخلاق، اسماعیل (1393). «معرفی ابزار اندازه‌گیری اثربخشی فدراسیون‌های ورزشی منتخب بر مبنای رویکرد ارزش‌های رقابتی»، نشریه‌ی مطالعات مدیریت ورزشی، 22: 84-63 .
 • فیضی، سمیرا؛ حمیدی، مهرزاد؛ رضوی، سید محمدحسین؛ اندام، رضا (1398). «مدیریت بلیت فروشی: تحلیل عوامل مؤثر بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 1 (پیاپی 17): 80-71 .    
 • کاپلان، رابرتاس؛ نورتو، دیویدپی (1388). سازمان استراتژی محور، ترجمه‌ی پرویز بختیاری، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • لعل بیداری، مرضیه؛ معماری، مرضیه؛ سعادتی، مهسا (1398). «بازشناسی حوزه‌های امنیت در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 1 (پیاپی 17): 120-111.
 • محمدی، رضا؛ شریعتی، صدیقه؛ پرند، کورش؛ پورعباس، عبدالرسول (1386). «طراحی و استقرار نظام ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳ (۴): ۹۱-۱۲۴.
 • محمدی، سردار؛ اسمعیلی، نرگس؛ صالحی، نسیم (1395). «ارزیابی وضعیت سواد فناوری اطلاعات سازمان‌های ورزشی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 8 (40): 97- 112.
 • محمدی، لیلا (1391). طراحی و تدوین مدل ارزیابی عملکرد فدراسیون قایقرانی ایران بر اساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • محمودی، احمد؛ هنری، حبیب؛ یونسی، جلیل؛ شهلایی، جواد (1398). «شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران»، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، شماره 1 (پیاپی 17): 20-11.
 • معصومی، حسن؛ اشرف گنجویی، فریده؛ داشگرزاده، خدابخش؛ جوادی، شهرام (1391). «ارائه الگوی تصمیم‌گیری آنتروپی برای طراحی مدل جامع ارزیابی بیرونی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی در ایران با رویکرد فازی»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت ورزشی، شماره 12: 57- 72.
 • نادری نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ امیری، مجتبی (1390). «تعیین رویکرد مناسب توسعه‌ی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ی آن با رویکردهای چند کشور منتخب»، نشریه مدیریت ورزشی، 3 (10): 119- 103 (الف).
 • نادری نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ امیری، مجتبی؛ قره‌خانی، حسن (1390). «بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور»، نشریه مدیریت ورزشی، 3 (9): 5- 27 (ب).
 • نژادسجادی، سید احمد؛ سلیمانی دامنه، جهانگیر (1393). «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص­های ارزیابی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از مدل AHP»، مطالعات مدیریت ورزشی، 23: 192-179.
 • نظام نامه گروه ارزیابی (1386). وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهشی، دفتر بررسی و ارزیابی پژوهش.
 • Barros, C. P., & Leach, S. (2006). "Analyzing the performance of the English FA Premier League with an econometric frontier model". Journal of Sports Economics, 7(4): 391-407.
 • Chadwick, S. (2009). "From outside lane to inside track: sport management research in the twenty first century". Management Decision, 47(1): 191-203.
 • Chiesa, V., Frattini, F., Lazzarotti, V., Manzini, R., (2008), "Designing a Performance Measurement System for the Research Activities: A Reference Framework and an Empirical Study", J. Eng. Technol. Manage, Vol. 25: 213-225.
 • Espitia-Escuer, M., & García-Cebrián, L. I. (2006). "Performance in sports teams: results and potential in the professional soccer league in Spain", Management Decision, 44(8): 1020-1030.
 • Evans, N. (2005). "Assessing the balanced scorecard as a management tool for hotels". International Journal of Contemporary Hospitality Management. 17(5): 376-390.
 • Haapasalo, H. Ingalsuo, K., Lenkkeri, T. (2006). "Linking strategy into operational management a survey of BSC implementation in Finnish energy sector". Benchmarking: an International Journal, 13(6): 701-717.
 • Jardin, M. (2010). "Efficiency of French football clubs and its dynamics", University of Rennes, (13):198-28.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1990). "Judging the quality of case study reports". International Journal of Qualitative Studies in Education, 3(1): 53-59.
 • Madella, A., Bayle, E., & Tome, J. (2005). "The organizational performance of national swimming federations in Mediterranean countries: A comparative approach". European Journal of Sport Science, 5(4), 207-220.
 • Roetert, B. (2016). A performance evaluation of Professional Football Organizations in the Netherlands; University of Groningen, MSc Finance.
 • Sales, X. (2019), "A proposed methodology for evaluating the quality of performance management systems", Pacific Accounting Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
 • Strauss, A., & Corbin, J. (1994). "Grounded theory methodology". Handbook of qualitative research, 17, 273-285.
 • Yury, z, Ilya, s. (2017). “Measuring the efficiency of Russian Football Premier League clubs”, Electronic Journal of Applied Statistical Analysis; Vol. 10, No. 3: 773-789.