کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
تعداد مقالات: 5
1. مدل‌یابی روابط ساختاری تصویر از مقصد، نگرش، انگیزه و رضایت بر رفتار آتی گردشگران ورزشی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-137

مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ فرهاد شوری


2. بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بر اساس مدل جین لیدکا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-81

سیدجعفر موسوی؛ نفیسه بردیافر


3. راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-44

دکتر رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


4. نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-32

هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده؛ افشار هنرور


5. شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-83

عبدالحمید زیتونلی؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی