کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
تحلیل تماتیک شاخص‌های توسعه ورزش‌های آبی در جذب گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: دریاچه مرزی زریبار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22084/smms.2022.24859.2925

دکتر سعید صادقی بروجردی؛ حسین منصوری؛ سحر اسدی


شناسایی چالش‌های پیشروی توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری ورزشی ایران#

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 115-129

10.22084/smms.2022.23737.2808

جعفر حیدری؛ مهدی سوادی؛ حمید رضا سایبانی


طرح ریزی برنامه راهبردی گردشگری ورزشی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی فیلیپس

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 93-109

10.22084/smms.2020.21606.2585

احمد نظری ترشیزی؛ مهدی طالب پور؛ رضا حیدری؛ محمدرضا یوسفی


راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 31-44

دکتر رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 19-32

هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده؛ افشار هنرور


شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان گلستان

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 71-83

عبدالحمید زیتونلی؛ حبیب هنری؛ ابوالفضل فراهانی