نویسنده = رضا اندام
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل راهبردی ورزش قهرمانی بانوان استان همدان با استفاده از تکنیکSWOT

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

10.22084/smms.2017.5659.1586

رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


2. ارتباط بین اخلاق کاری، تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-72

رضا اندام؛ امیر منتظری؛ آسیه ابویسانی


3. ارتباط ساختارسازمانی و کارآفرینی در اداره کل ورزش و جوانان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-63

رضا اندام؛ مریم خارکن


4. راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-44

دکتر رضا اندام؛ علی اکبر آقایی؛ مهرداد عنبریان؛ علی پارساجو


5. بررسی اثرات برگزاری رویدادهای ورزشی بر جامعة میزبان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-85

رضا اندام؛ رحیمه مهدی زاده؛ فریده تقی پور جهرمی


6. مدیریت داوطلبان در ورزش: مطالعه موردی سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 93-103

رضا اندام؛ مهرزاد حمیدی؛ زهرا تسلیمی


7. انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 105-116

فرزاد غفوری؛ رضا اندام؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی