نویسنده = محمود گودرزی
عوامل محیطی مؤثر بر انتقال موفق ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزشی به زندگی اجتماعی#

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 21-32

10.22084/smms.2021.22572.2682

ناهید کریمی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


ارائه مدل مشارکت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 181-197

10.22084/smms.2021.23288.2759

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی


آسیب شناسی مدیریت داوطلبی رویدادهای ورزش دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 20، دی 1399، صفحه 165-180

10.22084/smms.2020.22575.2683

مبین حاجی حسنی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی


مدل رفتار مصرف کننده ورزش همگانی

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 29-41

10.22084/smms.2018.13908.2070

خاطره جماعت؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری


بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 10، آذر 1394، صفحه 13-23

محمود گودرزی؛ حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی