نویسنده = محمود گودرزی
تعداد مقالات: 7
1. عوامل محیطی موثر بر انتقال موفق ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزشی به زندگی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.22572.2682

ناهید کریمی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


2. ارائه مدل مشارکت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1400

10.22084/smms.2021.23288.2759

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی


3. آسیب شناسی مدیریت داوطلبی رویدادهای ورزش دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 165-180

10.22084/smms.2020.22575.2683

مبین حاجی حسنی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی


4. مدل رفتار مصرف کننده ورزش همگانی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-41

10.22084/smms.2018.13908.2070

خاطره جماعت؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری


5. بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-23

محمود گودرزی؛ حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


6. مقایسة کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه‌های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-48

سید نصراله سجادی؛ احمد محمودی؛ محمود گودرزی؛ مهران میزانی


7. رتبه‌بندی ابزارهای روابط عمومی بر مبنای مدل AIDA در بخش تولیدی صنعت ورزش با روش AHP

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-13

محمود گودرزی؛ نرگس اسمعیلی