موضوعات = جامعه شناسی ورزشی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی با نقش میانجی شهرت باشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

ناصر بای؛ امیرحسین منظمی؛ اکرم اصفهانی‌نیا؛ زهرا حاجی انزهایی؛ امیر قنبرپور نصرتی


2. تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-28

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


3. شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-66

محمد ویسی؛ زهرا علیپور درویشی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت


4. شناسایی و تحلیل عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ پذیری ورزش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-22

شهروز فرج زاده؛ سید محمد کاشف؛ سید مهدی آقاپور


5. بررسی و تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-92

ابراهیم شکرانی؛ سید مهدی آقاپور