موضوعات = جامعه شناسی ورزشی
تعداد مقالات: 5
1. ورزش و همگرایی ملی ( مطالعه رفتار هواداران باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

فاطمه گلابی؛ مهدی حمیدی شفیق


2. تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-28

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


3. شناسایی و تدوین مولفه های تحولات فرهنگی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-66

محمد ویسی؛ زهرا علیپور درویشی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت


4. شناسایی و تحلیل عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ پذیری ورزش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-22

شهروز فرج زاده؛ سید محمد کاشف؛ سید مهدی آقاپور


5. بررسی و تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-92

ابراهیم شکرانی؛ سید مهدی آقاپور