موضوعات = کارآفرینی
تعداد مقالات: 6
1. اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-40

10.22084/smms.2019.17945.2288

رحیم رمضانی نژاد؛ محمد رضا برومند؛ فاطمه احمدی


2. عوامل درون سازمانی اثرگذار بر کارآفرینی سازمانهای ورزشی: یک فراتحلیل

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-64

10.22084/smms.2018.14757.2105

فریده شریفی فر؛ فریبا محمدیان


3. تبیین رابطه کارآفرینی مستقل بر هوشمندی رقابتی مدیران باشگاههای بدنسازی آقایان استان تهران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-32

10.22084/smms.2017.10393.1857

زهرا آزموده مقدم؛ معصومه کلاته سیفری؛ فرزام فرزان؛ میثم شیرخدایی


4. طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مولفه های سیستم سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-59

محمدحسن فردوسی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز


6. ارتباط ساختارسازمانی و کارآفرینی در اداره کل ورزش و جوانان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-63

رضا اندام؛ مریم خارکن