نویسنده = حمید قاسمی
الگوی پارادایمی توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ورزشی (مورد مطالعه: پژوهش‌های ملی)

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 137-150

10.22084/smms.2021.23794.2814

مهری صفرنژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی


تحلیل محیطی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 79-91

10.22084/smms.2018.15606.2155

مصطفی مقدس؛ فرزام فرزان؛ حمید قاسمی