نویسنده = حمید قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

انوشیروان آریامنش؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری


2. تحلیل محیطی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-91

مصطفی مقدس؛ فرزام فرزان؛ حمید قاسمی