موضوعات = منابع انسانی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-30

فریده اسدی؛ سیدامیراحمد مظفری؛ علی زارعی


4. ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان‌شرقی...

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-13

مرتضی رضائی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ محرم جبارزاده


5. بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-95

سیدجعفر موسوی؛ علی محمد صفانیا؛ سمیه شیروانی