کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 5
1. مدل ساختاری هوشمندی استراتژیک مبتنی بر سرمایه اجتماعی و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2020.22544.2681

مهران تیشه گران؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ سید صلاح الدین نقشبندی


2. مقایسه تأثیر مشارکت ورزش همگانی و مشارکت در فضای رسانه بر سرمایه اجتماعی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/smms.2020.20656.2495

فاطمه مولائی فرد پیله رود؛ رحیم رمضانی نژاد؛ میر حسن سید عامری


3. شناسایی و تبیین شاخص های موثر بر توسعه سرمایه اجتماعی از طریق ورزش در جامعه شهری و ارائه مدل

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 17-36

10.22084/smms.2020.19813.2429

مهدی توکل؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد


4. بررسی رابطه استفاده از رسانه‌های ورزشی و میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-23

محمود گودرزی؛ حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی