نویسنده = مسعود نادریان
تاثیر رسانه‌های جمعی در توسعه ی آگاهی از حقوق ورزش حیطه ی مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 11، شماره 21، تیر 1400، صفحه 1-15

10.22084/smms.2020.19022.2382

ادریس قادرپور؛ محمد حسین میرسلیمانی؛ مسعود نادریان


بررسی رابطة اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1-9

سیروس احمدی؛ مسعود نادریان؛ سعید کارگر