کلیدواژه‌ها = کارکنان
تعداد مقالات: 4
2. سنجش بینش های کاری در کارکنان هیأت های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-27

زهره موسوی؛ محمد سلطان حسینی؛ رضا همایی


3. بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان مازندران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-71

مرتضی دوستی؛ امین خطیبی؛ علی اصغر خلیلی