کلیدواژه‌ها = کارکنان
تعداد مقالات: 4
1. اثر مؤلفه های کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سارا کاظمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


2. سنجش بینش های کاری در کارکنان هیأت های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-27

زهره موسوی؛ محمد سلطان حسینی؛ رضا همایی


3. بررسی ارتباط میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان مازندران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 59-71

مرتضی دوستی؛ امین خطیبی؛ علی اصغر خلیلی