نویسنده = سارا کشکر
تعداد مقالات: 3
1. چالش‌ها و راهکارهای توسعه و همگانی سازی رشته شنا در ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-68

10.22084/smms.2020.21195.2536

سارا کشکر؛ محمدحسین قربانی؛ عارفه قنبری فیروزآبادی


2. بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

10.22084/smms.2019.18226.2315

انوشیروان آریامنش؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری