نویسنده = محمد سلطان حسینی
طراحی الگوی مدیریت استعداد در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نگاشت شناختی علی

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 95-108

10.22084/smms.2021.23237.2754

فاطمه پژوهان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محمد سلطان حسینی؛ سعید جهانیان


سنجش بینش های کاری در کارکنان هیأت های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 21-27

زهره موسوی؛ محمد سلطان حسینی؛ رضا همایی