موضوعات = نوآوری و تکنولوژی در ورزش
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه نوآوری مدیران باشگاه های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.22084/smms.2023.25981.3034

صغری بشیری نیا؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش


موانع و مشکلات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در توسعه‌ی ورزش‌های تفریحی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1401، صفحه 65-76

10.22084/smms.2021.22896.2711

جواد فسنقری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری؛ هاشم کوزه چیان


اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان همدان در راه یابی به تیم‌های ملی

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 103-112

علی ضمیری کامل؛ مجید سلیمانی؛ اعظم ایزدی مهر