کلیدواژه‌ها = آموزش و پرورش
طراحی الگوی نظام جانشین پروری در معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با رویکرد ساختاری تفسیری

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 167-182

10.22084/smms.2022.24015.2841

سیده فریبا حسینی قوام آباد علیا؛ سید احسان امیر حسینی؛ ولی نوذری


تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 67-79

10.22084/smms.2019.17102.2240

محمد علی جهاندیده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی