شناسایی و تحلیل عوامل اثر گذار بر موفقیت مدارس مجری رشته های تخصصی ورزشی در استان های شمال غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه اصفهان

3 دکترای مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی

چکیده

درس تربیت بدنی در جهت گسترش سلامتی دانش آموزان می‌باشد و سلامتی افراد از نظر جامعه سالم و نیرومند بسیار مهم و ضامن بقاء و همچنین حفظ استقلال اجتماع و کشور است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت مدارس مجری رشته‌های تخصصی ورزشی در استان‌های شمال غرب کشور است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونین، کارشناسان ورزش، معلمان تربیت‌بدنی استان­ های شمال غرب کشور (استان آذربایجان غربی، استان آذربایجان شرقی، استان اردبیل، استان زنجان) بودند. روش نمونه ­گیری به‌صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 60 نفر بود. ابزار اندازه­ گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با روش اشتراوس و کوربین تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده­ ها 56 مفهوم اولیه (سطح اول) و 7 مقوله عمده (سطح دوم) شناسایی شد. منابع شناسایی شده شامل منابع انسانی، فرهنگی - اجتماعی، مالی، تسهیلاتی، مادی، فناوری، اقتصادی و مدیریتی بود. از این‌رو جهت حضور فعالانه نسل­ های آینده در صحنه‌های اجتماعی و رشد و بالندگی آنان، لازم است این مدارس مجری به‌عنوان یکی از بسترسازان سلامتی و تندرستی و موفقیت در ورزش جامعه در جایگاه ویژه خود قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 • افضل‌پور، اسماعیل؛ زرنگ، محمود؛ خوشبختی، جعفر (1386). «ارزشیابی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی در پایه‌های اول و دوم مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی»، فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، سال چهارم، شماره 4.
 • پاکدلان، سعید؛ خطیبی، امین؛ مهدی‌پور، عبدالرحمن (1398). «راهکارهای توسعه منابع مالی ورزش دانش‌آموزی. پژوهش در ورزش تربیتی»، doi: 10.22089/res.2019.7548.1695.
 • تابش، محسن (1385). بررسی مسایل آموزشی و اجرایی تربیت‌بدنی از نظر مدیران و معلمان ورزش سه مقطع تحصیلی دختر و پسر در شهرستان فسا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • حسین‌پور، اسکندر؛ مهدیخانی، مهدی (1390). «نقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش) سباح، طناورز و ژیمناستیک (در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی»، دومین همایش استعدادیابی.
 • دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1398). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات اشراقی، صفار.
 • رضوی، سید محمدجواد؛ زارعی محمودآبادی، محمد؛ پورکیانی، محمد؛ امامی، فرشاد (1398). «ارزیابی کارایی نسبی تیم‌های ورزشی دانشگاه در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها». تحقیق در ورزش‌های آموزشی، 6 (15) ، 179-200.
 • رواسی‌زاده، محمد؛ نقشبندی، سیدصلاح الدین (1399). «شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و چالش‌های طرح مدرسه قهرمان با روش AHP»، پژوهش در ورزش تربیتی. دوره 8، شماره 18، 156- 135. (DOI): 10.22089/res.2019.6344.1528
 • روحانی، آتنا (1393). شناسایی موانع توسعه ورزش‌های پایه در مدارس استان مازندران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد ساری.
 • سجادی، سید نصرالله (1396). کتاب مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی، چاپ سوم، 16-15.
 • سعیدی، فرهاد؛ ربانی، وحید؛ سیدی، سیدسلیمان؛ خدادوست، حسن (1390). «بررسی موانع و مشکلات موجود در پرورش استعدادها»، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی.
 • سمیعی، سهیل؛ تجاری، فرشاد؛ نیک آئین، زینت (1399). «تحلیل روند تحولات مدیریتی و ساختاری در تربیت‌بدنی و ورزش دانش آموزی کشور (از 1357 تا 1397)». پژوهش در ورزش تربیتی. دوره 8، شماره 19، 179-200.(DOI): 10.22089/res.2019.7232.1645.
 • شهرام حقیقی، جواد (1395). ارزیابی وضعیت ایمنی امکانات و تجهیزات ورزشی در مدارس دولتی دخترانه و پسرانه در مقاطع مختلف تحصیلی کرمانشاه، پایان نامه اخذ مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی.
 • ضرابیان، فروزان (1386). عوامل مؤثر بر توسعه درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور تهران .
 • قاسم‌زاده میرکلائی، ابراهیم؛ امیرنژاد، سعید (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر جذب و حفظ ورزشکاران رده های پایه دوومیدانی ایران از دیدگاه مدیران، مربیان و ورزشکاران»، دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی.
 • کاشف، محمد (1394). بررسی وضعیت ورزش صبحگاهی از دیدگاه منتخب مقامات پرستاری و دانشکده و ارائه راه حل مناسب، دفتر ارتقا سلامت، تحقیقات و توسعه وزارت آموزش، معاونت تربیت بدنی و وزارت بهداشت آموزش و پرورش.
 • Ala, A; Timperio, A; Brown, H; Hinkley, T; Hesketh, KD. (2008). “Associations between organised sport participation and classroom behaviour outcomes among primary school-aged children”. Plos One. 14(1):1-12.
 • Bailey, R. (2000). Education in the Open Society: Karl Popper and Schooling. Aldershot: Ashgate. ISBN: 978-0-754614-96-8.
 • French, K; Thomas, J. (2018). The relation of knowledge development to children's basketball performance. 2013 American Psychological Association.
 • Herazo, M. (2017). “Sport Psychology in Korea: The Past, Present, and Implications for Future”. http://db.koreascholar.com/article.aspx?code=357344.
 • Heryech, K; Marshall, J. (2014). “World – wide survey of the state and status of school Education. Summary of findings”. European Physical Education review, volume 6, NO 3, 203-229.
 • Kanters, Bocarro, J; EsterCerin, N; Floyd, M; Casper, J; Suau, J; McKenzie, T.(2012). “School sport policy and school-based physical activity environments and their association with observed physical activity in middle school children”. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/healthplace, Health & Place 18 (4) 31–38.
 • Komova, E; Litvinov, S; Skotnikova, A. (2015). “Sport Education at Russian High Schools”. International Journal of Science Culture and Sport, 3(2).
 • Kovalchik, S; Machar, R. (2019). “A calibration method with dynamic updates for within-match forecasting of wins in tennis”. International Journal of Forecasting, 35 (2), 756-766.
 • Lam, M. Y. (2018). “One-Match-Ahead Forecasting in Two-Team Sports with Stacked Bayesian Regressions”. Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research, 8(3), 159-171.
 • Meier, A; Hartmann, B. S; Larson, R. (2018). A Quarter Century of Participation in School-Based Extracurricular Activities: Inequalities by Race, Class, Gender and Age.Journal of youth and adolescence, 1-18
 • Potts, J. (2018). “Futurism, futurology, future shock, climate change: visions of the future from 1909 to the present”. Portal Journal of Multidisciplinary International Studie, 15(1-2), 99-116.
 • Sarmiento, K; Daugherty, J; DePadilla, L. (2019). “Youth and high school sports coaches' experience with and attitudes about concussion and access to athletic trainers by sport type and age of athlete coached”. Journal of Safety Research, 69: 217-225.
 • Skinner, J; Edwards, A; Corbett, B. (2014). Research methods for sport management. Routledge.
 • Thompson, J; Davis, S, M; Gittesohn, J; Goimg, S; Becenti, A; Metcalfe, L; Stone, E; Arnack, L; Ring, K. (2001). “Parrerns of physical activity among American Indian children: an assessment of barrier and support” .Journal of Community Health, 26, 423-430.
 • University of Glamorgan’s Marketing & Student Recruitment department (2012). Glamorgan Sport, The University of Glamorgan is a registered charity. Registration No. 1140312, www. glam.ac.uk/sport.
 • Welty Peachey, J; Cohen, A; Musser, A. (2016). “A phone call changed my life’: Exploring the motivations of sport for development and peace scholars”. Journal of sport for development.
 • Yang, J; Susan Davies; S; Coxe, K; Hosea, H; Harvey, J; Singichetti, B; Guo, J. (2018). “Qualitative Evaluation of High School Implementation Strategies for Youth Sports Concussion Laws”. Journal of Athletic Training, 53(9).