نویسنده = سیدجعفر موسوی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری ورزشی کشور بر اساس مدل جین لیدکا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-81

سیدجعفر موسوی؛ نفیسه بردیافر


2. بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 81-95

سیدجعفر موسوی؛ علی محمد صفانیا؛ سمیه شیروانی


3. شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی ورزش استان مازندران

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-29

احمد احمدزاده؛ سید جعفر موسوی؛ مرتضی دوستی