نویسنده = علی پارساجو
تعداد مقالات: 3
1. تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 13-28

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان


2. راهکارهای توسعه اخلاق جوانمردی در بین ورزشکاران بخش قهرمانی استان همدان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-27

نصراله عرفانی؛ علی پارساجو


3. بازنگری و بهینه سازی شاخص های ارزیابی عملکرد هیأت های ورزشی استان همدان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 39-47

غلامرضا شعبانی بهار؛ علی پارساجو