کلیدواژه‌ها = فعالیت ورزشی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-90

10.22084/smms.2020.20907.2513

سیما لیموچی؛ بتول مشرف جوادی؛ علی محمد صفانیا؛ فریبا محمدی


2. طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-11

10.22084/smms.2018.14464.2090

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی