کلیدواژه‌ها = فعالیت ورزشی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت معلولین در فعالیت‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

سیما لیموچی؛ بتول مشرف جوادی؛ علی محمد صفانیا؛ فریبا محمدی


2. طراحی مدل مفهومی حمایت ورزشی در ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-11

رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آمنه اسدالهی