کلیدواژه‌ها = انگیزش
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط بین تحلیل رفتگی، انگیزش و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه ای هندبال

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-110

یوسف یاوری؛ محمدرضا اسمعیلی؛ جواد رضایی


2. انگیزش و تعهد داوطلبان ورزشی رویدادی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 105-116

فرزاد غفوری؛ رضا اندام؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی