نویسنده = وحید شجاعی
ارائه الگوی توسعه بین‌المللی تنیس روی میز ایران (رویکرد نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22084/smms.2021.25164.2958

مهران احدی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی