کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران از طریق اعتماد

دوره 8، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 73-81

10.22084/smms.2018.15691.2161

محمد سیوان نوری؛ مهرداد محرم زاده؛ مجید سلیمانی


نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 19-32

هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده؛ افشار هنرور