کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران از طریق اعتماد

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-81

10.22084/smms.2018.15691.2161

محمد سیوان نوری؛ مهرداد محرم زاده؛ مجید سلیمانی


2. نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-32

هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده؛ افشار هنرور


3. مقایسة کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه‌های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-48

سید نصراله سجادی؛ احمد محمودی؛ محمود گودرزی؛ مهران میزانی