کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/smms.2019.19897.2435

علی اصغر خلیلی؛ علی محمد صفانیا؛ علی زارعی؛ حسن معصومی


2. تدوین الگوی انتخاب سرمربی و ورزشکاران تیم ملی بسکتبال ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 123-132

10.22084/smms.2020.21972.2633

فرهاد فتحی؛ مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری؛ مظفر یکتایار