تحلیل اصول مدیریتی حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل اصول مدیریتی حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات توصیفی بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران عامل، مدیران بازاریابی و فروش شرکت‌های حامی مالی با تبلیغات تجاری در میادین ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال، کشتی، فوتسال، کاراته و تکواندو، رؤسای کمیته‎های بازاریابی فدراسیون‌های ورزشی، مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری در رشته‌های فوتبال، بسکتبال، والیبال و فوتسال در فصل 98-97 و متخصصین و اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی ورزشی بودند (230 نفر). به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اصول حامیان مالی ون هیردن (2004) استفاده شد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای به طبقه‌بندی داده‌ها و در آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌های تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار Amos و آزمون تی تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اصول مدیریت حامیان مالی، بازاریابی و ارتباطات، انسجام عناصر ارتباطات بازاریابی پیرامون حمایت مالی به‌عنوان اصول حمایت مالی از تبلیغات در میادین و استادیوم‌های ورزشی قابل‌قبول می‌باشند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل‌اهداف حامیان مالی از برازش کافی برخوردار است. برای حامیان مالی مهم است که از اصول خود در رویداد ورزشی پیروی کنند لذا تبلیغات باید متناسب با اصول و ارزش‌های آن‌ها انجام شود و این موضوع در جذب و حفظ حامیان مالی ورزش بسیار تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها