تحلیل اصول مدیریتی حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل اصول مدیریتی حامیان مالی از تبلیغات تجاری در میادین ورزشی بود. این تحقیق به لحاظ نتیجه و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ استراتژی پژوهشی از نوع تحقیقات توصیفی بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران عامل، مدیران بازاریابی و فروش شرکت‌های حامی مالی با تبلیغات تجاری در میادین ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال، کشتی، فوتسال، کاراته و تکواندو، رؤسای کمیته‎ های بازاریابی فدراسیون‌های ورزشی، مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری در رشته‌های فوتبال، بسکتبال، والیبال و فوتسال در فصل 98-97 و متخصصین و اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی ورزشی بودند (230 نفر). به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اصول حامیان مالی ون هیردن (2004) استفاده شد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی برای به طبقه‌بندی داده‌ها و در آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل‌های تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار Amos و آزمون تی تک نمونه ­ای در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد اصول مدیریت حامیان مالی، بازاریابی و ارتباطات، انسجام عناصر ارتباطات بازاریابی پیرامون حمایت مالی به‌عنوان اصول حمایت مالی از تبلیغات در میادین و استادیوم‌های ورزشی قابل‌قبول می‌باشند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل‌ اهداف حامیان مالی از برازش کافی برخوردار است. برای حامیان مالی مهم است که از اصول خود در رویداد ورزشی پیروی کنند لذا تبلیغات باید متناسب با اصول و ارزش ­های آنها انجام شود و این موضوع در جذب و حفظ حامیان مالی ورزش بسیار تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


 • احسانی، محمد؛ فلاحی، احمد؛ کوزه‌چیان، هاشم و خبیری، محمد (1395). «حمایت مالی از لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه شرکت‌های حامی»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش،‌ 8 (4)، 22-9.
 • اِسمیت، آرون (2008). مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی، ترجمه مجتبی معلمیان، محمد کشتی دار و کاظم چراغ بیرجندی، 1397، تهران: انتشارات دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء.
 • آزادان، مهدی؛ عسکریان، فریبا و رمضانی‌نژاد، رحیم (1390). «بررسی راهکارهای جذب اسپانسرها در فوتبال حرفه‌ای ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، 4 (13)، 136-123.
 • باشکوه، محمد؛ شکسته‌بند، میترا (1391). «بررسی تأثیر عناصر ارتباطات یکپارچه‎ی بازاریابی بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری (مطالعه‎ی موردی: بانک ملی استان اردبیل)»، مدیریت بازرگانی، 4(3)، 21-42.
 • بنار، نوشین (1388). توصیف عوامل مؤثر بر جذب اسپانسرشیپ شرکت‌های اسپانسر فوتبال حرفه‌ای ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • حبیبی، آرش (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم‌افزار(LISREL ، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • خسرومنش، رحیم (1388). تجزیه و تحلیل مدیریت حمایت مالی در باشگاه‌های تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 • رابینسون، متئو (2017). مدیریت باشگاه ورزشی، ترجمه رحیم رمضانی‌نژاد، مهدی آزادان و مالک آزادان، 1392، تهران، نشر علم و حرکت.
 • رجبی، مالک؛ سلطان حسینی، محمد و حسینی، عماد (1391). «نقش رسانه‌ها و تماشاگران ورزشی در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش قهرمانی»، مطالعات مدیریت ورزشی، 4 (13)، 106-93.
 • رشیدلمیر، امین؛ خبیری، محمد؛ گودرزی، محمود و جلالی فراهانی، مجید (1396). «الگوسازی عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب حامیان مالی در ورزش کشتی کشور»، پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 9 (2)، 99-85.
 • سلمانی، احسان؛ کاظمی، روح الله (1398) موانع حضور حامیان مالی با سابقه حضور در صنعت ورزش در حمایت از رشد و توسعه فوتبال ساحلی، اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی، اصفهان.
 • سلیمی، مهدی؛ سلطان حسینی، محمد و نصر اصفهانی، داود (1392). «اولویت‌بندی موانع توسعه حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی بر اساس جمع‌بندی‌های نتایج روش‌های MADM و با استفاده از تکنیک ادغامی POSET»، مطالعات مدیریت ورزشی، 5 (21)، 172-149.
 • سید باقری، سید مهدی، شریفیان، اسماعیل (1396). «شناسایی و اولویت‌بندی موانع حمایت‌مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی»، پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ۷ (۱۳)، ۵۵-۶۶
 • عباسی طادی، علیرضا (1390). بررسی و مقایسه تأثیر آگهی‌های تلویزیونی و تبلیغات محیطی کنار زمین میادین ورزشی بر مخاطبان تلویزیونی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، پردیس بین‌الملل.
 • عسکریان، فریبا (1383). بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال‌های 1377 تا 1380 با تکیه بر تخمین GDSP، رساله دکتری، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،‌ دانشگاه تهران.
 • کشمیری، نسیم؛ الهی، علیرضا و اکبری یزدی، حسین (1396). «اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران بر اساس مدل AIDA»، مطالعات مدیریت ورزشی، 9 (43)، 60-39.
 • محمدرحیمی، مهدی؛ نوبخت رمضانی، زهرا؛ فلاح شیخلری، فائزه؛ حسینی، سیدابوالفضل (1398). بررسی عوامل مؤثر در جذب حامیان مالی ورزش بانوان استان تهران، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی، تهران.
 • محمدیان، محمود و پورحسینی، جواد (1396). تبلیغات محیطی (ظرفیت‌های رها شده تبلیغات در ایران). چاپ دوم، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 • نیرومند، لیلا؛ تاجیک اسماعیلی، سمیه؛ ملکیان، نازنین و شاهکوهی، سبیکه (1391). «بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف‌گرایی»، مطالعات رسانه‌ای، 7 (2)، 62-51.
 • همتی‌نژاد، مهر علی؛ بنار، نوشین و مرادی شرف، حشمت اله (1395). «تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5 (3)، 89-77.
 • یزدانی، علی اصغر؛ ریحانی، محمد؛ اسماعیلی، محسن؛ شبانی، محمد (1390). تحلیل عاملی موانع حمایت ورزشی شرکت­ها (خصوصی و دولتی) در استان خراسان شمالی، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران.
 • Alexandris, K., Tsiotsou, R. H., & James, J. D. (2012). “Testing a hierarchy of effects model of sponsorship effectiveness”. Journal of Sport Management, 26(5), 363-378.
 • Batty, R. J., & Gee, S. (2019). “Fast food, fizz, and funding: Balancing the scales of regional sport organisation sponsorship”. Sport Management Review, 22(1), 167-179.
 • Bennett, R. (1999). “Sports sponsorship, spectator recall and false consensus”. European Journal of Marketing. 33 (3/4), 291-313.
 • Blake, J., Fourie, S. and Goldman, M. (2019). “The relationship between sports sponsorships and corporate financial returns in South Africa”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 20(1), 2-25.
 • Chadwick, S., & Thwaites, D. (2005). “Managing sport sponsorship programs: Lessons from a critical assessment of English soccer”, Journal of Advertising Research, 45(3), 328-338.
 • Cheong, C., Pyun, D. Y., & Leng, H. K. (2019). “Sponsorship and advertising in sport: a study of consumers’ attitude”. European Sport Management Quarterly, 19(3), 287-311.
 • Chien, P. M., Cornwell, T. B., & Pappu, R. (2012). “Advancing research on sponsorship portfolio effects”. Journal of Business Research, 65(1), 117-121.
 • Cornwell, T. B., Pruitt, S. W., & Van Ness, R. (2001). “The value of winning in motorsports: Sponsorship-linked marketing”, Journal of Advertising Research, 41(1), 17-31.
 • Delia, E. B., & Armstrong, C. G. (2015). “#sponsoring the# FrenchOpen: An examination of social media buzz and sentiment”. Journal of Sport Management, 29(2), 184-199.
 • Djohari, N., Weston, G., Cassidy, R., Wemyss, M., & Thomas, S. (2019). “Recall and awareness of gambling advertising and sponsorship in sport in the UK: a study of young people and adults”. Harm reduction journal, 16(1), 24.
 • Dos Santos, M. A., & Moreno, F. C. (2018). “Assessing the effectiveness of sponsorship messaging”. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship. 19 (1), 25-40.
 • Douvis, J., Sarli, E., Kriemadis, A., & Vrondou, O. (2015). “An analysis of sponsorship deals in sport”. International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism, 17, 14-36.
 • Godfrey, P. C., Merrill, C. B., & Hansen, J. M. (2009). “The relationship between corporate social responsibility and shareholder value: An empirical test of the risk management hypothesis”, Strategic management journal, 30(4), 425-445.
 • James, J. D. (2011). “Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework”. Sport Management Review, 14(1), 33-41.
 • Johnston, M. A. (2010). “The impact of sponsorship announcements on shareholder wealth in Australia”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 22(2), 156-178.
 • Koo, J., & Lee, Y. (2019). “Sponsor-event congruence effects: The moderating role of sport involvement and mediating role of sponsor attitudes”. Sport Management Review, 22(2), 222-234.
 • Meenaghan, T. (2013), “Measuring Sponsorship Performance: Challenge and Direction”, Psychology & Marketing, 30 (5), 385-393.
 • Novais, M.A. and Arcodia, C. (2013), “Measuring the effects of event sponsorship: Theoretical frameworks and image transfer models”, Journal of Travel & Tourism, Marketing, 30 (4), 308–334.
 • Robinson, M (2013). Sports Club Management, translated by Rahim Ramezani Nejad, Mehdi Azadan and Malik Azadan, Tehran, Alam and Harakat Publishing. (In Persian).
 • Shank, M. D., & Lyberger, M. R. (2014). Sports marketing: A strategic perspective. Routledge.
 • Sheth, H., & Babiak, K. M. (2010). “Beyond the game: Perceptions and practices of corporate social responsibility in the professional sport industry”. Journal of Business Ethics, 91(3), 433-450.
 • Slåtten, T., Svensson, G., Connolley, S., Bexrud, C., & Lægreid, T. (2017). “The Sponsorship Motive Matrix (SMM): A Framework for Categorising Firms’ Motives for Sponsoring Sports Events”. European Journal of Tourism Research, 15, 143 - 166.
 • Smith, W. W., Pitts, R. E., Litvin, S. W., & Mack, R. W. (2016). “It's got to'fit'-exploring corporate sponsorship decisions for festivals”. International Journal of Hospitality and Event Management, 1(4), 293-304.
 • Thjømøe, H. M. (2010). Sponsing: Forretning eller lek med penger [Sponsorship: Business or playing with money]. Magma, Econas Tidsskrift for Økonomi OG Ledelse, 1.