کلیدواژه‌ها = توسعه
طراحی الگوی موفقیت کشتی ایران مبتنی بر مدل توسعه ورزش قهرمانی بوچر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

10.22084/smms.2022.25864.3025

حسین طیبی فالحی؛ رضا شجیع؛ شهرام علم؛ ناهید شتاب بوشهری


مدل‌سازی ورزش برای توسعه و صلح

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 65-79

10.22084/smms.2021.23095.2734

فریده شریفی فر؛ محسن ابوفاضلی؛ رضا نیک بخش؛ حبیب هنری


ارائه مدل توسعه استارت آپ های ورزشی در ایران

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 81-94

10.22084/smms.2021.23216.2752

مسلم صالحیان صالحیان؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ آیه ریزوندی


الگوی پارادایمی توسعه‌ی کاربست پژوهش‌های ورزشی (مورد مطالعه: پژوهش‌های ملی)

دوره 12، شماره 23، شهریور 1401، صفحه 137-150

10.22084/smms.2021.23794.2814

مهری صفرنژاد؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ حمید قاسمی


چالش‌ها و راهکارهای توسعه و همگانی سازی رشته شنا در ایران

دوره 10، شماره 19، خرداد 1399، صفحه 51-68

10.22084/smms.2020.21195.2536

سارا کشکر؛ محمدحسین قربانی؛ عارفه قنبری فیروزآبادی


بررسی موانع و چالش های توسعۀ شنا در ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-12

سید محمد حسین رضوی؛ منصور فیروزی؛ فرزام فرزان