موضوعات = روانشناسی ورزشی
تعداد مقالات: 4
2. رابطه سرمایه اقتصادی و اهداف پیشرفت با موفقیت ورزشی کشتی گیران آزاد و فرنگی تیم ملی جوانان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-52

10.22084/smms.2018.14412.2088

امین رحیمی پردنجانی؛ مصطفی رشیدی نیا؛ بهمن میرزایی


3. تاثیررقابت طلبی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-9

میثم آبیاری برایی؛ سید احمد نژادسجادی؛ اسماعیل شریفیان


4. نقش مدیریت تنوع در فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-79

غلارضا شعبانی بهار؛ مرتضی نیکوفر؛ نصراله عرفانی؛ مهرزاد حمیدی