موضوعات = مدیریت سازمان ها و رویدادهای ورزشی
بررسی اثر ظرفیت جذب بالقوه ، ظرفیت جذب تحقق یافته و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

10.22084/smms.2019.17623.2269

میر حسن سید عامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی


عوامل محیطی موثر بر انتقال موفق ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزشی به زندگی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.22572.2682

ناهید کریمی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


ارایه مدل پیش بینی حضورمجدد تماشاگران در مسابقات فوتبال

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 65-78

10.22084/smms.2017.15010.2123

حامد عبدی؛ عبدالرحمان مهدی پور؛ امین خطیبی؛ سید حسین مرعشیان


ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 41-50

10.22084/smms.2016.1610

ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی


بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 81-95

سیدجعفر موسوی؛ علی محمد صفانیا؛ سمیه شیروانی