موضوعات = مدیریت سازمان ها و رویدادهای ورزشی
عوامل محیطی مؤثر بر انتقال موفق ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزشی به زندگی اجتماعی#

دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 21-32

10.22084/smms.2021.22572.2682

ناهید کریمی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


ارایه مدل پیش بینی حضورمجدد تماشاگران در مسابقات فوتبال

دوره 7، شماره 14، دی 1396، صفحه 65-78

10.22084/smms.2017.15010.2123

حامد عبدی؛ عبدالرحمان مهدی پور؛ امین خطیبی؛ سید حسین مرعشیان


ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1395، صفحه 41-50

10.22084/smms.2016.1610

ویدا منصوری بروجنی؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی


بررسی تأثیر مدیریت دانش و توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت کارکنان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1393، صفحه 81-95

سیدجعفر موسوی؛ علی محمد صفانیا؛ سمیه شیروانی