کلیدواژه‌ها = دولتی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی دولتی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 65-78

10.22084/smms.2020.21104.2530

اکرم سلطانی؛ سیدمحمد کاشف؛ احمد تاج الدین عثمان


2. مقایسة کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه‌های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-48

سید نصراله سجادی؛ احمد محمودی؛ محمود گودرزی؛ مهران میزانی