کلیدواژه‌ها = خوشه بندی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و خوشه بندی فدراسیون های وزشی ایران بر اساس شاخص های ترافیکی وب سایت

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-122

سید حسن موسوی؛ اردلان فیلی؛ عباس ثابت