کلیدواژه‌ها = مدیریت ورزشی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های ورزشی رادیو از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و برنامه سازان رادیو

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

10.22084/smms.2019.18226.2315

انوشیروان آریامنش؛ سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری


3. مدل یابی رابطه ادراک از عدالت سازمانی و درگیری شغلی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-95

مسعود فریدونی؛ حسن اسدی؛ مجید جلالی فراهانی