کلیدواژه‌ها = وزارت ورزش و جوانان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر ظرفیت جذب بالقوه ، ظرفیت جذب تحقق یافته و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

میر حسن سید عامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی


2. تأثیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه روانشناختی بر آمادگی فردی برای تغییر کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 41-54

مصطفی ثانی؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی


3. طراحی مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش و آمادگی سازمانی منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-136

سهیلا مجلسی ارده جانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مجید سلیمانی؛ حبیب هنری


4. طراحی الگوی کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مولفه های سیستم سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-59

محمدحسن فردوسی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز