کلیدواژه‌ها = مدیران
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران سازمان‌های ورزشی دولتی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 65-78

10.22084/smms.2020.21104.2530

اکرم سلطانی؛ سیدمحمد کاشف؛ احمد تاج الدین عثمان


2. شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت مدیران باشگاه ‌های لیگ برتر فوتبال در ایران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 83-91

10.22084/smms.2020.21566.2578

سید میرشاد ماجدی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی