کلیدواژه‌ها = ورزش قهرمانی
ارائة مدل بهبود هویت قومی از طریق ورزش قهرمانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

10.22084/smms.2021.23402.2768

عباس اسدی؛ ابراهیم خوشنام؛ محمد صادق افروزه؛ یونس محمدزاده؛ حسین‌علی دست بر حق


بررسی دیدگاه متخصصین و مدیران ورزش از کارکردها، جایگاه و اهمیت ورزش با رویکرد توسعه ورزش

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 11-21

10.22084/smms.2021.22478.2676

محمد جعفری نسب؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ جواد فسنقری


ارائه مدل مشارکت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 181-197

10.22084/smms.2021.23288.2759

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی


تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 53-64

10.22084/smms.2020.20702.2498

اکرم شعبانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فریده هادوی


مطالعه چالش های موجود در بخش های چهارگانه ورزش کشور (مطالعه دلفی)

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 65-79

عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی