کلیدواژه‌ها = مشارکت اجتماعی
ارائه مدل مشارکت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

دوره 11، شماره 22، دی 1400، صفحه 181-197

10.22084/smms.2021.23288.2759

مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی


تعیین راهبردهای مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1397، صفحه 13-28

10.22084/smms.2018.16716.2225

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان