کلیدواژه‌ها = ورزش بانوان
تعداد مقالات: 3
1. تدوین مدل حکمرانی مطلوب ورزش زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.22084/smms.2021.23956.2830

مژده صالحیان دهکردی؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی


2. تدوین الگوی ساختاری تحلیلی توسعه ورزش قهرمانی زنان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-64

10.22084/smms.2020.20702.2498

اکرم شعبانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فریده هادوی


3. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‌ها و رشته‌های ورزشی بانوان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-54

سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی