کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل محتوای ورزشی پایگاههای خبری مجازی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-105

10.22084/smms.2020.20920.2515

هادی سلطانی؛ نیما ماجدی؛ زهرا نوبخت


2. تحلیل مؤلفه‌های هوش فرهنگی در برنامه تلویزیونی نود با تأکید بر مدیریت ورزشی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-47

سمیه ولی زاده الوان؛ زهره مشکاتی؛ سحر فائقی


3. بررسی و تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-92

ابراهیم شکرانی؛ سید مهدی آقاپور


4. تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات سراسری پرشمارگان و پرمخاطب آنلاین کشور با تأکید بر پوشش مؤلفه‌ها و رشته‌های ورزشی بانوان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-54

سعید یوسفی؛ پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی