کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی کاری
تعداد مقالات: 2
1. اثر مؤلفه های کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

سارا کاظمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


2. وضعیت فعالیت جسمانی، کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی کارمندان دانشگاه اراک

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-72

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ نادر شوندی