کلیدواژه‌ها = تربیت بدنی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی نقشه استراتژی ورزش دانشگاه محقق اردبیلی با استفاده از الگوی ISM

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-41

مهرداد محرم زاده؛ محسن وحدانی


2. تبیین الگوی بهینه پیاده سازی مدیریت دانش در تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-79

محمد علی جهاندیده؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی


3. سنجش بینش های کاری در کارکنان هیأت های ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-27

زهره موسوی؛ محمد سلطان حسینی؛ رضا همایی